Weronika Szymczak
Weronika Szymczak
Weronika Szymczak
Weronika Szymczak

Dietetyka

Nazywam się Weronika Szymczak i jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku dietetyka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W swojej praktyce zawodowej dostosowuje zakres działań adekwatny do celu terapeutycznego. Współpraca ze mną w dużej mierze opiera się na edukacji zdrowotno-żywieniowej, dzięki czemu pacjent rozumie cel działań oraz potrafi samodzielnie podejmować decyzje dotyczące zdrowia i żywienia. Moi pacjenci otrzymują narzędzia usprawniające proces zmiany oraz zyskują umiejętność radzenia sobie w konkretnych sytuacjach. Uważam, że to niezbędny element, aby długoterminowo cieszyć się zdrowiem.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam będąc dietetykiem w centrum zajmującym się diagnostyką przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO). Odbyłam kilkumiesięczny staż w Pracowni Endoskopii Szpitala Klinicznego Heliodora Święcickiego Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu. Realizowałam uczelniane praktyki na oddziałach szpitalnych oraz w poradniach dietetycznych. Dodatkowo, elementem kształtującym moje umiejętności pracy z pacjentem było roczne prowadzenie badania klinicznego, liczne zajęcia kliniczne oraz czynny udział w Studenckiej Poradni Dietetycznej.

W czasie studiów prężnie działałam na rzecz Kół Naukowych. Pełniłam funkcję Wiceprzewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego Dietetyki Klinicznej, dzięki czemu miałam możliwość inicjować oraz współtworzyć projekty związane ze zdrowiem. Prowadziłam konferencje, webinary na żywo oraz byłam gościnią audycji w Radiu Czwórka. W tym czasie rozwijałam się również naukowo. Jestem autorką publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach. Byłam prelegentką na licznych konferencjach oraz członkiem zespołów obserwacji klinicznych.

Od 2019 roku rozwijam swoje miejsce w sieci. Tworzę przestrzeń sprzyjającą budowaniu świadomości zdrowotno-żywieniowej. W social mediach można mnie znaleźć pod nazwą – ze_strony_jelit, gdzie publikuje pełne merytoryki treści w wersji wideo.

Umów wizytę

Weronika Szymczak – ZnanyLekarz.pl